Вато Софт"Вашите желания са нашите решения!"


Фирмата ни е създадена през 2003 година от специалисти с дългогодишен опит в проектирането, разработката и внедряването на софтуерни решения.

Нашата дейност е свързана с:

  • Проектиране, разработка и поддръжка на цялостни информационни системи за управлениe на средни и големи фирми от различни отрасли на икономиката.
  • Предлага специфичен софтуер за винпроми, свинекомплекси, мандри, хотели и ресторанти, куриерски фирми, видеотеки.
  • Разработва софтуер по поръчка на клиента.
  • Предоставя локална поддръжка на всички свои клиенти, 24 часова поддръжка онлайн чрез Интернет и по телефона.
Продукти

Продукти

Предлагаме продукти в две направления: интегрирана система за управление на организации със стопанска и нестопанска дейност и специфичен софтуер.

Услуги

Услуги

Проектиране и разработка софтуер по поръчка на клиента, внедряване и поддръжка на софтуер, консултативна помощ при проектиране на информационни системи.

Клиенти

Клиенти

С програмните ни продукти работят фирми от различни сектори на икономиката.