Вато Софт
Продукти

October 19th, 2012

САНТА 2000, ИБИС 1.0, Vato Label Print,WEB приложения : заявки по интернет за доставка на стоки; куриерски услуги изпращане и проследяване:

Реализираните разработки са в две направления   :
I. Интегрирана система за управление  на организации със  стопанска и нестопанска дейност :
Счетоводство ,Банка и каса,Платежни нареждания,Дълготрайни активи, Склад , справки за обръщаемост,планиране на наличности , мин. запаси, работа с мобилни устройства ,скенери и баркод четци; Разчети с доставчици.
Пласмент,реализация и разчети с клиенти,следене на заявки от клиенти и заявки към доставчици.Транспорт,Планиране, Бюджетиране , Производство и себестойност.

II. Специфичен софтуер.

 

  • за управление на производство и продажба  на щори
  • за Свиневъдство- движение на основно стадо, подрастващи  и животни за угояване
  • за мандри-изкупуване  и преработка на мляко
  • за архивиране и визуализиране от едноканални и многоканални регистратори
  • за куриерски услуги-работа с баркод скенери
  • за хотел и ресторант, за видеотеки
  • за винарски изби ,следене на акцизни данъчни складове,акцизни данъчни документи
  • за сервизно обслужване на автомобили, обслужване на автомобилни складове /Тойота Тиксим ЕООД/
  • за управление на мобилни складове или дилъри
  • за управление на отдалечени търговски бази в реално време